ไฟเบอร์กลาส60cm-สี่เหลี่ยม

 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

ขนาดฝา 60x60 cm.

        ฝาท่อ ฝาบ่อ แมนโฮล ฝาบ่อพักไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ฝาท่อ Man Holes Fiberglass แมนโฮลไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาสแมนโฮล ฝาท่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อน้ำไฟเบอร์กลาส ฝาตะแกรงถนนไฟเบอร์กลาส ฝาปิดบ่อถนน ฝาท่อกลม ฝาท่อเหลี่ยม 

       

      ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สินค้ามีพร้อมส่ง

รองรับน้ำหนักได้หลายตัน แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

ขนาด และการรับน้ำหนักแต่ละรุ่นดังนี้

ฝาท่อไฟเบอร์กลาสขนาด 60x60 cm รุ่นสี่เหลี่ยม
รองรับน้ำหนัก

  • 1.5 ตัน
  • 12.5 ตัน
  • 25 ตัน
  • 40 ตัน

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ สี่เหลี่ยม

 

Square Manhole Cover

Model S01

 

Model S01 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
S01-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 21.0 600x600 1.5

 

 


 

 

Square Manhole Cover

Model S02

 

Model S02 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
S02-B125 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 25.1 600x600 12.5

 

 


 

 

Square Manhole Cover

Model S03

 

Model S03 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
S03-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 42.5 600x600 25

 

 


 

 

 

Square Manhole Cover

Model S04

 

Model S04 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg) ขนาดฝา (mm) การรับน้ำหนัก (tons)
S04-D400 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 53.0 600x600 40

 

 


 

 

Visitors: 180,150