โรลเลอร์คอนเวเยอร์

จำหน่ายโรลเลอร์คอนเวเยอร์ ระบบรางลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม

รับผลิต สั่งทำตามออเดอร์ทุกขนาด

มีทีมงานพร้อมบริการ จัดส่งและติดตั้งในโรงงาน

โรลเลอร์คอนเวเยอร์คุณภาพ

 โทร 096-8801954 , 038-391064 

 

 

Model RC-A-01

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

ขนาดลูกกลิ้ง 25 มม.

Model RC-A-01

Model RC-A-01 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-A-011 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 300 1000 75 100
RC-A-012 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 400 1000 75 100
RC-A-013 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 500 1000 75 100
RC-A-014 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 600 1000 75 100
RC-A-015 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 700 1000 75 100
RC-A-016 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 800 1000 75 100

*สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

 

Model RC-A-02

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

ขนาดลูกกลิ้ง 38 มม.

Model RC-A-02

Model RC-A-02 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-A-021 Roller Conveyor 300 1000 75 100
RC-A-022 Roller Conveyor 400 1000 75 100
RC-A-023 Roller Conveyor 500 1000 75 100
RC-A-024 Roller Conveyor 600 1000 75 100
RC-A-025 Roller Conveyor 700 1000 75 100
RC-A-026 Roller Conveyor 800 1000 75 100

*สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

 

Model RC-A-03

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

ขนาดลูกกลิ้ง 60 มม.

Model RC-A-03

Model RC-A-03 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-A-031 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 300 1000 100 100
RC-A-032 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 400 1000 100 100
RC-A-033 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 500 1000 100 100
RC-A-034 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 600 1000 100 100
RC-A-035 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 700 1000 100 100
RC-A-036 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 800 1000 100 100

*สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

 

Model RC-B-01

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

Dai. 25 mm.

Model RC-B-01

Model RC-B-01 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-B-011 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 300 1000 75 100
RC-B-012 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 400 1000 75 100
RC-B-013 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 500 1000 75 100
RC-B-014 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 600 1000 75 100
RC-B-015 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 700 1000 75 100
RC-B-016 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 800 1000 75 100

*สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

 

Model RC-B-02

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

Dai. 38 mm.

Model RC-B-02

Model RC-B-02 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-B-021 Roller Conveyor 300 1000 75 100
RC-B-022 Roller Conveyor 400 1000 75 100
RC-B-023 Roller Conveyor 500 1000 75 100
RC-B-024 Roller Conveyor 600 1000 75 100
RC-B-025 Roller Conveyor 700 1000 75 100
RC-B-026 Roller Conveyor 800 1000 75 100

*สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

Model RC-B-03

 

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

Dai. 60 mm.

Model RC-B-03

Model RC-B-03 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-B-031 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 300 1000 100 100
RC-B-032 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 400 1000 100 100
RC-B-033 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 500 1000 100 100
RC-B-034 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 600 1000 100 100
RC-B-035 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 700 1000 100 100
RC-B-036 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 800 1000 100 100

 *สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

Model RC-C-01

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

Dai. 25 mm.

Model RC-C-01

Model RC-C-01 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-C-011 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 300 1000 75 100
RC-C-012 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 400 1000 75 100
RC-C-013 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 500 1000 75 100
RC-C-014 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 600 1000 75 100
RC-C-015 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 700 1000 75 100
RC-C-016 โรลเลอร์คอนเวเยอร์ 800 1000 75 100

 *สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

Model RC-C-02

 

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

Dai. 38 mm.

Model RC-C-02

Model RC-C-02 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-C-021 Roller Conveyor 300 1000 75 100
RC-C-022 Roller Conveyor 400 1000 75 100
RC-C-023 Roller Conveyor 500 1000 75 100
RC-C-024 Roller Conveyor 600 1000 75 100
RC-C-025 Roller Conveyor 700 1000 75 100
RC-C-026 Roller Conveyor 800 1000 75 100

 *สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

Model RC-C-03

 

ระบบลำเลียง โรลเลอร์คอนเวเยอร์ Roller Conveyor

Dai. 60 mm.

Model RC-C-03

Model RC-C-03 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูง(mm.) pitch(mm.)
RC-C-031 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 300 1000 100 100
RC-C-032 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 400 1000 100 100
RC-C-033 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 500 1000 100 100
RC-C-034 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 600 1000 100 100
RC-C-035 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 700 1000 100 100
RC-C-036 ระบบลำเลียงโรลเลอร์ 800 1000 100 100

*สั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

Visitors: 180,148