แป๊ปกัลวาไนซ์ ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง

ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง

ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง ขนาด (in) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 1" 6 1.3 6.10
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 1" 6 1.9 8.88
         
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 1/2" 6 1.4 4.00
         
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 2" 6 1.4 11.90
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 2" 6 1.5 12.80
         
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 3/4" 6 1.4 5.20
         
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 11/2" 6 1.3 8.50
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 11/2" 6 1.4 9.50
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 11/2" 6 1.7 11.61
         
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 11/4" 6 1.3 7.23
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 11/4" 6 1.4 8.20
ท่อกลม ปลายเกลียว-คาดแดง 11/4" 6 1.7 9.97

 

 


 


Visitors: 180,149