เหล็กแผ่นลายใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กแผ่นลาย (Checkered Plate)

เหล็กแผ่นลาย หรือ Checkered Plate เป็นชนิดหนึ่งของเหล็กแผ่นที่มีลวดลายนูนคล้ายเมล็ดข้าวที่นูนขึ้นมาจากแผ่นเหล็ก มีหลายขนาดและความหนา ซึ่งความหนาโดยทั่วไปมีตั้งแต่ 2 – 9 มิลลิเมตร ซึ่งคุณสมบัติเหล็กเผ่นลาย คือ ความแข็งแรง ทนทาน และทนต่อแรงเสียดทาน นอกจากนี้ เหล็กแผ่นลายยังช่วยป้องกันการลื่น และการเกิดน้ำขังได้ดี


เหล็กแผ่นลาย ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กแผ่นลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก สามารถนำมาใช้ตกแต่งเป็นพื้นและผนังโปร่ง ทำฉากกั้นห้อง ราวกันตก หน้ากากอาคาร รวมทั้งทำของตกแต่ง เช่น โคมไฟ ก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เหล็กแผ่นลายยังช่วยป้องกันการลื่น และการเกิดน้ำขังได้ดี


เหล็กแผ่นลายมีประโยชน์อะไรบ้าง

เหล็กแผ่นลาย หรือ Checkered Plate สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เป็นพื้นที่เดินขึ้น-ลงบนพื้นที่ที่มีความเจ็บปวด เช่น บันได เพื่อป้องกันการลื่นขณะใช้งาน


ขนาดเหล็กแผ่นลาย

ขนาดของเหล็กแผ่นลายสามารถแบ่งออกเป็นหลายขนาด แต่ละขนาดก็จะมีความหนาที่ต่างกัน โดยทั่วไปมีความหนาตั้งแต่ 2 – 9 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เป็นพื้นที่เดินขึ้น-ลงบนพื้นที่ที่มีความเจ็บปวด เช่น บันได เพื่อป้องกันการลื่นขณะใช้งาน


เหล็กแผ่นลายที่นิยมใช้งาน

เหล็กแผ่นลายที่นิยมใช้งานคือเหล็กแผ่นลายตีนไก่, เหล็กแผ่นลายตีนเป็ด และเหล็กแผ่นลายดอก ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลวดลายนูนคล้ายเมล็ดข้าวที่นูนขึ้นมาจากแผ่นเหล็ก มีหลายขนาดและความหนา ซึ่งความหนาโดยทั่วไปมีตั้งแต่ 2 – 9 มิลลิเมตร ซึ่งคุณสมบัติเหล็กเผ่นลาย คือ ความแข็งแรง ทนทาน และทนต่อแรงเสียดทาน นอกจากนี้ เหล็กแผ่นลายยังช่วยป้องกันการลื่น และการเกิดน้ำขังได้ดี Visitors: 180,149