เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.2 28.03
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.4 32.70
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.5 35.04
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.6 37.38
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.8 42.05
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2 46.72
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.3 53.73
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.5 58.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.8 65.41
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3 70.08
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3.2 74.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3.5 81.76
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 4 93.44
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 4.5 105.12
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 5 116.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 5.5 128.48

 

 


 


เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'6140.16
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'7163.52
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'8186.88
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'9210.24
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'10233.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'11256.96
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'12280.32
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'12.7296.67
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'13303.68
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'14327.04
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'15350.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'16373.76
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'19443.84
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'20467.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'22513.92
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'25584.00

 

 


 


เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'28654.08
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'30700.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'32747.52
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'34794.24
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'35817.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'36840.96
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'38887.69
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'40934.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'451051.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'501168.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'601401.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'701635.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'801868.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'902102.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์4'x8'1002336.00

 

 


 


เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'1.243.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'1.451.10
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'1.554.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'1.658.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'1.865.70
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'273.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'2.383.95
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'2.591.25
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'2.8102.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'3109.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'3.2116.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'3.5127.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'4146.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'4.5164.25
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'5182.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'5.5200.75

 

 


 


เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'6219.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'7255.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'8292.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'9328.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'10365.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'11401.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'12438.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'12.7463.55
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'13474.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'14511.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'15547.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'16584.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'19693.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'20730.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'22803.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'25912.50

 

 


 


เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'281022.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'301095.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'321168.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'341241.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'351277.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'361314.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'381389.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'401460.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'451642.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'501825.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'602190.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'702555.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'802920.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'903285.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์5'x10'1003650.00

 

 


 


Visitors: 180,149