เหล็กแป๊ปแบนGI


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์38x1960.73.80
   0.8 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์38x1960.9 
   1.0 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์38x1961.1 
   1.26.20

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์50x2560.74.90
   0.8 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์50x2560.9 
   1.0 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์50x2561.1 
   1.2 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์50x2561.3 
   1.4 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์50x2561.5 
   1.6 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์50x2561.711.10

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์75x3861.111.20
   1.2 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์75x3861.3 
   1.4 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์75x3861.5 
   1.6 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์75x3861.7 
   1.8 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์75x3861.9 
   220.70

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5061.115.00
   1.2 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5061.3 
   1.4 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5061.5 
   1.6 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5061.7 
   1.8 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5061.9 
   2.0 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5062.1 
   2.2 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5062.330.80

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x5061.930.00
   2.0 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x5062.1 
   2.2 
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x5062.336.10

 

 


 

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 1.7 31.20
      1.8  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 1.9  
      2.0  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 2.1  
      2.2  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 150x50 6 2.3 42.00

 

 


 


Visitors: 180,149