เหล็กแป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 50x25 6 1.6 10.50
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 50x25 6 2.3 14.64
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 50x25 6 3.2 19.44
         
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 60x30 6 1.6 12.78
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 60x30 6 2.3 17.88
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 60x30 6 3.2 23.94
         
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x38 6 1.6 16.26
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x38 6 2.3 22.86
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ 75x38 6 3.2 30.90

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์75x4561.617.28
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์75x4562.324.36
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์75x4563.233.00
     
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5061.621.84
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5062.330.84
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5063.242.06
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5064.557.30
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x506673.62
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์100x5069102.30
     
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x7561.629.34
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x7562.341.70
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x7563.257.60
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x7564.578.60
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x7566101.88
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์125x7569144.48

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x5061.629.34
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x5062.341.70
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x5063.257.12
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x5064.578.54
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x5066101.88
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x5069144.48
     
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x7562.347.10
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x7563.264.68
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x7564.589.10
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x7566116.66
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x7569165.66

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x10062.352.56
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x10063.272.18
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x10064.599.60
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x10066130.20
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์150x10069186.90
     
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์200x10063.287.24
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์200x10064.5120.90
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์200x10066158.40
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์200x10069229.26

 

 


 


Visitors: 180,149