เหล็กแป๊ปเหลี่ยมGI


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์19x1960.7 2.40
   0.8 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์19x1960.9
   1.0
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์19x1961.2
   1.3
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์19x1961.44.20

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์25x2560.73.2
   0.8 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์25x2560.9 
   1.0 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์25x2561.2 
   1.3 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์25x2561.4 
   1.5 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์25x2561.67.0

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์32x3261.0 5.6
   1.2 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์32x3261.3 
   1.4 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์32x3261.5 
   1.6 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์32x3261.7 
   1.89.2

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3860.85.5
   0.9 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3861.0 
   1.1 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3861.2 
   1.3 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3861.4 
   1.5 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3861.6 
   1.7 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3861.812.0

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5060.810.30
   0.9 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5061.0 
   1.1 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5061.2 
   1.3 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5061.4 
   1.5 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5061.6 
   1.7 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5061.8 
   1.9 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5062.018.50

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7561.417.50
   1.5 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7561.6 
   1.7 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7561.8 
   1.9 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7562.0 27.00

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10061.4 24.5
   1.5 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10061.6 
   1.7 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10061.8 
   1.9 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10062.0 
   2.2 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10062.3 42.5

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์125x12562.146.5
   2.2 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์125x12562.3 
   2.4 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์125x12562.5 
   2.6 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์125x12562.763.3

 

 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 2.9 79.5
      3.0  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 3.1  
      3.2 87.8

 

 


 


Visitors: 180,148