เหล็กแป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 19x19 6 1.6 4.92
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 19x19 6 2 5.94
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 1.6 6.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 2.3 9.18
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 3.2 11.88
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 1.6 8.88
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 2.3 12.24
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 3.2 16.14

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3861.610.68
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3862.314.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์38x3863.219.74
     
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์40x4061.611.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์40x4062.315.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์40x4063.220.94
     
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5061.614.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5062.320.04
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5063.227.00
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x5064.536.122
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์50x506645.36

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์60x6061.617.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์60x6062.324.35
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์60x6063.233.00
     
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์65x6561.618.78
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์65x6562.325.52
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์65x6563.236.00
     
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7561.621.84
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7562.330.84
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7563.242.06
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7564.557.30
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x756673.62
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์75x7569102.12

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์80x8063.245.06
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์80x8064.561.56
     
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10061.629.34
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10062.341.70
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10063.257.12
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10064.578.60
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10066101.88
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์100x10069144.48
     
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์125x12563.272.18
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์125x12564.599.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์125x12566130.14
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์125x12569186.90

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 3.2 87.24
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 4.5 120.60
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 6 158.40
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 9 229.26
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 4.5 163.32
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 6 214.80
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 9 314.04

 

 


 


Visitors: 180,149