เหล็กรางน้ำตัวซีGI


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1560.97.50
   1.0 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1561.1 
   1.2 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1561.3 
   1.4 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1561.5 
   1.6 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1561.7 
   1.8 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1561.9 
   2.0 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1562.1 
   2.2 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1562.318.90

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x2061.111.30
   1.2 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x2061.3 
   1.4 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x2061.5 
   1.6 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x2061.7 
   1.8 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x2061.9 
   2.0 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x2062.1 
   2.2 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x2062.323.70

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์125x50x2061.618.00
   1.7 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์125x50x2061.8 
   1.9 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์125x50x2062.0 
   2.1 
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์125x50x2062.2 
   2.326.50

 

 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 1.6 20.00
      1.7  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 1.8  
      1.9  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 2.0  
      2.1  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 2.2  
      2.3  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 2.4 28.70

 

 


 


Visitors: 180,149