เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 1.6 9.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 2 11.94
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 2.3 13.50
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 70x40x25 6 1.6 14.28
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x35x15 6 2.3 17.34

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1561.613.92
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x156217.16
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์75x45x1562.319.50
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์90x45x2061.615.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์90x45x2062.322.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์90x45x2063.230.00
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x5061.617.28
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x506221.36
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x5062.324.36
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x5062.829.22
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x5063.233.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x506440.26
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์100x50x5064.544.58

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์120x40x2063.233.00
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์120x60x2062.328.68
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์120x60x2063.239.06
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์120x60x2564.555.20

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์125x50x2062.327.06
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์125x50x2063.239.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์125x50x206445.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์125x50x2064.549.92
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x50x2062.329.37
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x50x2063.240.56
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x50x2064.555.20
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x65x2062.333.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x65x2063.245.06
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x65x206455.32

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x75x2063.248.60
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x75x206459.10
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x75x2064.566.00
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x75x2563.249.62
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x75x256461.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์150x75x2564.567.80
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์200x75x2063.255.62
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์200x75x206468.40
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์200x75x2064.576.20

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์200x75x2563.257.12
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์200x75x256470.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์200x75x2564.578.60
     
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์250x75x2564.589.40

 

 


 


Visitors: 180,149