เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1/2"21.3461.64.69
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1/2"21.3462.36.48
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1/2"21.3463.28.58
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3/4"27.261.66.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3/4"27.262.38.46
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3/4"27.263.211.28
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1"3461.67.68
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1"3462.310.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1"3463.214.64

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/4"21.3461.69.66
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/4"21.3462.313.74
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/4"21.3463.218.54
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/2"48.661.611.10
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/2"48.662.315.78
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/2"48.663.221.48
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2"60.561.815.54
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2"60.562.319.74
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2"6.563.227.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2"60.564.537.14

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2-1/2"76.361.819.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2-1/2"76.362.325.14
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2-1/2"76.363.234.62
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2-1/2"76.364.547.76
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.961.823.22
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.962.329.46
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.963.240.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.964.556.22
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.96673.62
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.661.826.58
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.662.333.78
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.663.246.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.664.564.66
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.66684.90

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.361.829.94
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.362.338.10
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.363.252.62
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.364.573.20
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.36696.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.369.5147.24
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์5"139.863.264.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์5"139.864.590.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์5"139.866118.80
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์6"165.263.276.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์6"165.264.5106.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์6"165.266141.60

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.364127.32
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.364.5142.92
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.365158.40
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.366186.60
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.369279.78
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.164.5178.86
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.165198.36
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.166237.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.169351.72
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.1612463.62
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.965235.92
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.966282.24
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.969419.34
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.9612553.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.9616728.94

 

 


 

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 5 259.38
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 6 310.38
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 9 461.58
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 12 610.08
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 14" 355.6 6 16 804.00
           
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 5 297.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 6 355.55
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 9 529.20
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 12 700.32
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 16" 406.4 6 16 924.30
           
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 18" 457.2 6 6 400.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 18" 457.2 6 9 596.88
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 18" 457.2 6 12 790.5
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 18" 457.2 6 16 1044.54

 

 


 


Visitors: 180,149