เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 25x25 6 3 6.72
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 25x25 6 5 10.62
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 30x30 6 3 8.16
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 30x30 6 5 13.08
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 3 10.98
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 4 14.52
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 5 11.70
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 6 21.12

 

 


 


เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์45x456416.44
เหล็กฉากกัลวาไนซ์45x456520.28
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์50x506313.98
เหล็กฉากกัลวาไนซ์50x506418.36
เหล็กฉากกัลวาไนซ์50x506522.62
เหล็กฉากกัลวาไนซ์50x506626.58
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์60x606422.08
เหล็กฉากกัลวาไนซ์60x606527.30
เหล็กฉากกัลวาไนซ์60x606632.52

 

 


 


เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์65x656530.00
เหล็กฉากกัลวาไนซ์65x656635.46
เหล็กฉากกัลวาไนซ์65x656845.96
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์70x706632.28
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์75x756641.10
เหล็กฉากกัลวาไนซ์75x756959.76
เหล็กฉากกัลวาไนซ์75x7561278.00

 

 


 


เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์80x806643.92
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์90x906649.68
เหล็กฉากกัลวาไนซ์90x906757.54
เหล็กฉากกัลวาไนซ์90x9061079.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์90x9061295.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์90x90613102.00
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์100x1006764.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์100x10061089.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์100x100612106.80

 

 


 


เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์120x1206888.20
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์130x13069107.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์130x130612140.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์130x130615172.80
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์150x150612163.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์150x150615201.60
เหล็กฉากกัลวาไนซ์150x150619251.40

 

 


 


เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์175x175612190.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์175x175615236.40
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์200x200615271.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์200x200620358.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์200x200625441.60
     
เหล็กฉากกัลวาไนซ์250x250625562.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์250x250635768.00

 

 


 


Visitors: 180,149