หมวดที่ 3 หลังเมทัลชีท ผนังไอโซวอลล์


  • เอิร์น @spg4 (20).png
    เมทัลชีท (Metal Sheet) เมทัลชีท (Metal Sheet) คือ แผ่นโลหะรีดลอนที่ผสมระหว่างอลูมิเนียมและสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุมุงหลังคาที่มีความหนาของแผ่นเรียบและเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมหรือเคลือ...

  • เอิร์น @spg4 (21).png
    ผนัง isowall ผนัง isowall คือ ผนังสำเร็จรูปประเภทหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Sandwich Panel เพราะมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กประกบกัน ส่วนใหญ่จะพบเห็นได...
Visitors: 180,149