หมวดที่ 2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต


 • เอิร์น @spg4 (13).png
  รางระบายน้ำสำเร็จรูป รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (U-Ditch) เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้สำหรับการระบายน้ำ มีลักษณะเป็นรูปตัว U และมีปากลิ้นรางสำหรับเชื่อมต่อระหว่างกัน ด้านบนของรางเป็...

 • เอิร์น @spg4 (14).png
  บ่อพักคอนกรีต (หรือ Precast Manhole) บ่อพักคอนกรีต (หรือ Precast Manhole) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างเพื่อการวางระบบสาธารณูปโภคในอาคารบ้านเรือน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรร...

 • เอิร์น @spg4 (15).png
  ตอม่อเสาไฟฟ้า ตอม่อเสาไฟฟ้าคือฐานเสาไฟฟ้าที่ใช้รองรับเสาไฟแสงสว่าง โดยมีหลายขนาดและรูปแบบตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นำไปใช้เป็นฐานเสาไฟฟ้า ใช้คู่กับเสาไฟฟ้...

 • เอิร์น @spg4 (16).png
  เสาไฟคอนกรีต เสาไฟคอนกรีตคือเสาไฟฟ้าที่ผลิตจากคอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อน และมีรูปทรงที่สามารถรับแรงได้ดี โดยเสาไฟคอนกรีตจะถูกใช้ในการติดต...

 • เอิร์น @spg4 (17).png
  ท่อคอนกรีต ท่อคอนกรีตคือท่อที่ผลิตจากคอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะในงานระบายน้ำ ท่อคอนกรีตสามารถรับแรงดันได้...

 • เอิร์น @spg4 (18).png
  แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นพื้นท้องเรียบ (Plank Panel) คือ แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบเหมือนกับไม้กระดาน ผลิตขึ้นโดยหล่อให้พื้นท้องเรีย...

 • เอิร์น @spg4 (19).png
  แบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) แบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) เป็นสิ่งกีดขวางทางหรือกำแพงที่ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก แบริเออร์คอนกรีตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งแยกพื้นที่ห...
Visitors: 180,150