สแตนเลสคอยล์

จำหน่ายสแตนเลสคอยล์ สแตนเลสม้วนคอยล์ แผ่นสแตนเลสคอยล์สั่งตัด 

ม้วนสแตนเลสสั่งตัดตามขนาด สแตนเลสsus304 สแตนเลสsus430 และสแตนเลสเกรดพิเศษต่างๆ 

สแตนเลสเกรดคุณภาพ ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม 


 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS304 

สแตนเลสหนา 0.3 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-1กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-112005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS304-124005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS304-136005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS304-148005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS304-1510005000.3

 


 


 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS304 

สแตนเลสหนา 0.4 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-2กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-212005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS304-224005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS304-236005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS304-248005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS304-2510005000.4

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304 

สแตนเลสหนา 0.5 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-3กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-312005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS304-324005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS304-336005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS304-348005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS304-3510005000.5

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304 

สแตนเลสหนา 0.6 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-4กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-412005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS304-424005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS304-436005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS304-448005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS304-4510005000.6

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304

สแตนเลสหนา 0.7 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-5กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-512005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS304-524005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS304-536005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS304-548005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS304-5510005000.7

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304

สแตนเลสหนา 0.8 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-6กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-612005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS304-624005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS304-636005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS304-648005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS304-6510005000.8

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304

สแตนเลสหนา 1.0 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-7กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-712005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-724005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-736005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-748005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-7510005001.0

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304

สแตนเลสหนา 1.2 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-8กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-812005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS304-824005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS304-836005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS304-848005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS304-8510005001.2

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.3 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-09กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-0914005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-0925005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-0936005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-0948005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-09510005000.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-09612005000.3

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.4 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-10กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1014005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1025005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1036005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1048005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-10510005000.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-10612005000.4

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.5 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-11กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1114005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1125005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1136005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1148005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-11510005000.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-11612005000.5

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.6 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-12กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1214005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1225005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1236005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1248005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-12510005000.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-12612005000.6

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.7 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-13กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1314005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1325005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1336005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1348005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-13510005000.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-13612005000.7

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.8 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-14กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1414005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1425005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1436005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1448005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-14510005000.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-14612005000.8

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 1.0 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-15กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1514005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1525005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1536005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1548005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-15510005001.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-15612005001.0

 


 


 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 1.2 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-16กว้าง (mm.)น้ำหนัก (kg.)หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1614005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1625005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1636005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-1648005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-16510005001.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-16612005001.2

 


 


Visitors: 180,149