ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง เป็นลวดเหล็กกล้าที่มีใบมีดคม 2 ฝั่งของปม ขดเป็นวงกลม สามารถยืดออกและเก็บเข้าได้ ใช้สำหรับป้องกันและกีดขวางสถานที่ต่างๆ


ใช้ลวดหนามหีบเพลงทำอะไรได้บ้าง

ลวดหนามหีบเพลง ใช้ทำอะไรได้บ้าง มีดังนี้

  1. เป็นเครื่องป้องกันและกีดขวาง เช่น เมื่อเกิดสงคราม การประท้วง การปฏิวัติ หรือนำไปใช้ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยสำหรับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญต่างๆ ชายแดนระหว่างประเทศ
  2. เป็นเครื่องป้องกันการบุกรุก หรือการเข้ามาของคนที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ในการติดตั้งบนรั้ว หรือบนผนัง เช่น ในเรือนจำ หน่วยงานราชการ
  3. เป็นเครื่องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสำหรับอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ขนาดของลวดหนามหีบเพลง

ขนาดของลวดหนามหีบเพลง ขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของมีด แต่โดยทั่วไป มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-90 เซนติเมตร และความยาวของวงลวดหนามหีบเพลง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่โดยประมาณ 9-12 เมตร


ข้อดีของลวดหนามหีบเพลง

ข้อดีของลวดหนามหีบเพลง คือ ป้องกันการบุกรุก หรือการเข้ามาของคนที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ในการติดตั้งบนรั้ว หรือบนผนัง เช่น ในเรือนจำ หน่วยงานราชการ เป็นต้น เพราะลวดหนามหีบเพลงมีความคมมากกว่าลวดหนามธรรมดา และสามารถทำให้ผู้บุกรุกได้รับบาดเจ็บได้มากขึ้น


ลวดหนามหีบเพลงทำรั้ว

ลวดหนามหีบเพลงเป็นลวดเหล็กแข็งแรงที่มีใบมีดสองฝั่งของปม ใช้ทำรั้วป้องกันการบุกรุก มีความแข็งแรง ทนทาน และแหลมคมกว่าลวดหนามธรรมดา สามารถใช้ได้กับค่ายทหาร เรือนจำ สวนสัตว์ ฟาร์มโคนม โรงงาน หรือบ้านอยู่ได้ ขนาดตัวลวดหนามจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-90 cm. ยาว 10 เมตร ราคาอยู่ที่ 555-990 บาท


 

Visitors: 180,149