รั้วลวดหนาม

รั้วลวดหนามเสาปูน

รั้วลวดหนาม ชนิดลวดหนามชุบกัลวาไนซ์

  • ปัองกันคนบุกรุกที่ดิน
  • ป้องกันสัตว์บุกรุกที่ดิน 
  • ใช้ล้อมรั้วกั้นที่ดิน
  • แบ่งอาณาเขต
  • รั้วกั้นแบ่งที่

 


                      รั้วลวดหนาม ชนิดลวดหนามชุบกัลวาไนซ์ Galvanized Barbed Wire เป็นผลิตภัณฑ์รั้วอีกชนิดหนึ่งของแมททีเรียล รั้วลวดหนามประกอบไปด้วย ลวดหนามรุ่นชุบกัลวาไนซ์ ช่วยยืดอายุการใช้งานการเกิดสนิม และเสารั้วทำจากปูน เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการรั้วเพื่อกั้นแบ่งที่ ล้อมกั้นที่ดิน ป้องกันคนและสัตว์บุกรุกที่ดิน โดยไม่เน้นความสวยงามมากนัก และราคาถูกจับต้องได้ รั้วลวดหนามนี้จึงตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ในเรื่องการติดตั้งและบริการ ซึ่งทางทีมงานแมททีเรียลมีความชำนาญในการติดตั้งรั้วทุกชนิดอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบการทำงานมาด้วยประสบการณ์ ที่มากกว่า 8 ปีขึ้นไป การทำงานและระบบติดตั้งงานรวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วประเทศ ทีมงานยินดีบริการด้วยความจริงใจ

 

 

รั้วลวดหนาม 

- ขนาดเสาสูง 1.5 เมตร 

- ลวดเบอร์ 12 

- พร้อมเสาปูน 

- สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-01

Model MB-AA-01 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-01 1.5 2 4 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม 

- ขนาดเสาสูง 1.5 เมตร 

- ลวดเบอร์ 12 

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-02

Model MB-AA-02 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-02  1.5 2.5 4 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม 

- ขนาดเสาสูง 1.5 เมตร 

- ลวดเบอร์ 12 

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-03

Model MB-AA-03 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-03 1.5 3 4 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม 

- ขนาดเสาสูง 2 เมตร 

- ลวดเบอร์ 13 

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-04

Model MB-AA-04 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-04  2 2 5 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม 

- ขนาดเสาสูง 2 เมตร 

- ลวดเบอร์ 13 

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-05

Model MB-AA-05 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-05  2 2.5 5 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม 

- ขนาดเสาสูง 2 เมตร 

- ลวดเบอร์ 13 

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-06

Model MB-AA-06 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-06 2 3 5 เส้น

 


 


 

รั้วลวดหนาม

- ขนาดเสาสูง 2.5 เมตร

- ลวดเบอร์ 14

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-7

Model MB-AA-07ขนาดสูง m.ความยาวต่อเสา m.จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-072.526 เส้น

 


 

 

 

รั้วลวดหนาม 

- ขนาดเสาสูง 2.5 เมตร 

- ลวดเบอร์ 14 

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-08

Model MB-AA-08 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-08 2.5 2.5 6 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม 

- ขนาดเสาสูง 2.5 เมตร 

- ลวดเบอร์ 14 

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-09

Model MB-AA-09 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-09 2.5 3 6 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม

- ขนาดเสาสูง 2 เมตร

- ลวดเบอร์ 12

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-10

Model MB-AA-10 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-10 2 2 7 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม

- ขนาดเสาสูง 2 เมตร

- ลวดเบอร์ 12

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-11

Model MB-AA-11 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. ลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-11  2 2.5 7 เส้น

 


 

 

รั้วลวดหนาม

- ขนาดเสาสูง 2 เมตร

- ลวดเบอร์ 12

- พร้อมเสาปูน 

สำหรับล้อมรอบพื้นที่

Model MB-AA-12

Model MB-AA-12 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-12 2 3 7 เส้น

 


 

Visitors: 180,149