ยางมะตอย MC-70

ยางมะตอย MC-70 (Cutback Asphalt) บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์กับสารละลาย (Solvent) ได้แก่ Gasoline, Kerosene หรือ Diesel จนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแยกชั้นและตกตะกอน ซึ่งจะมีลักษณะเหลวที่อุณหภูมิปกติ เมื่อนำไปใช้งานทำผิวจราจร สารละลายจะระเหยไป (Curing) เหลือแต่แอสฟัลต์ซีเมนต์ ยางมะตอยน้ำมันจะแบ่งตามอัตราการระเหย MC-70 ซึ่งเป็นประเภท Medium Curing (MC) คือเป็นประเภทที่ใช้เวลาในการระเหยปานกลาง โดยใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ผสมกับสารละลาย (Solvent) เช่น Kerosene และมีความข้นเหลว (Kinematic Viscosity)ที่ 70-140 cSt

การนำไปใช้งาน : งาน Prime Coat คือการราดยางชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงไปในช่องว่างของพื้นทางทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่านและเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมต่อกับผิวทาง

 


 


Visitors: 180,148