ยางมะตอย

ยางมะตอย AC 60/70 บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

AC 60/70 หรือ Asphalt Cement เป็นวัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบสีดำ

นิยมมาใช้ในงานก่อสร้างถนนโดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า เป็นตัวยึดประสานกับวัสดุมวลรวม

คือทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมวัสดุต่างๆ ให้ติดกัน เช่น การผสมยางมะตอยกับหินขนาดต่างๆ

เพื่อใช้ทำผิวทาง ทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุเดิม หินและทรายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการก่อสร้าง บำรุงรักษาผิวทาง และถ้าจะนำไปหยอดร่องคอนกรีต ต้องต้มก่อน คุณสมบัติแห้งเร็ว

 


 

ยางมะตอย CRS-2 บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

ยางมะตอยชนิดน้ำ (CRS-2) ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัว หรือการระเหยออกของน้ำเร็ว คือแอสฟัลต์ที่เกิดจากการนำแอสฟัลต์ซิเมนต์มาทำให้เกิดการกระจายเป็นอนุภาคเล็กๆอยู่ในน้ำ และสารอิมัลซิไฟเออช่วยรักษาความเหลว โดยเมื่อนำไปใช้ น้ำจะระเหยไปคงเหลือไว้แต่แอสฟัลต์ยึดเกาะตัวกันเคลือบหรือหุ้มโดยรอบวัสดุมวลรวม หรือพื้นผิวทาง เหมาะแก่การทำ Tack Coat และสามารถใช้ยาแนวรอยต่อคอนกรีตได้ ไม่ต้องต้ม แห้งช้า สามารถใช้ทรายโรยได้เพื่อให้ยางแห้งเร็ว คุณสมบัติเด่นยางมะตอยชนิดน้ำ (CRS-2) คือ เป็นยางมะตอยชนิดเหลวใช้งานง่าย สามารถใช้งานในอุณหภูมิปกติได้ ช่วยประสานยึดเกาะวัสดุ ใช้สำหรับการทำงานพ่นลาดบาง ๆ ลงบนผิวทางเดิม

 


 

ยางมะตอย CSS–1  บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

ยางมะตอยน้ำ (Cationic Slow Setting)  ผลิตโดยการนำยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ มาตีให้กระจายเป็นอนุภาคเม็ดเล็กๆยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัวหรือการระเหยออกของน้ำช้า อยู่ในน้ำรวมกับสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนำไปใช้งาน น้ำที่อยู่ในแอสฟัลต์อิมัลชั่นจะระเหยไป คงเหลือไว้แต่แอสฟัลต์ให้เกาะตัวกันเป็นฟิล์มต่อเนื่องเคลือบหุ้มวัสดุมวลรวมหรือพื้นผิวทาง สำหรับใช้ในการซ่อมถนน ใช้สำหรับการทำงานพ่นลาดบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไว้ เพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงในช่องว่างของชั้นพื้นทาง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่าน และเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสร้างทับไว้ข้างบน

การนำไปใช้งาน : การเตรียมพื้นทาง งาน Prime Coat โดยการพ่นลาดบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน 0.8-1.4 ลิตรต่อตารางเมตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 1-2 วัน ยาง CSS – 1 ถึงจะแห้ง

 


 

ยางมะตอย CSS-1h บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

การนำไปใช้งาน : การเตรียมพื้นทาง งาน Prime Coat คือการราดยางชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงไปในช่องว่างของพื้นเป็นการฉาบบาง ๆ บนผิวทางเดิมหรือฉาบผิวทางบนพื้นทางที่ได้ทำผิวทางทางทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่านและเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมต่อกับผิวทาง โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย CSS-1h และวัสดุมวลรวม(หิน) น้ำ ซีเมนต์ ในสัดส่วนที่เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

 


 

ยางมะตอย CMS-2h  บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

ยางมะตอยน้ำ CMS – 2h : ใช้สําหรับงานปะซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ การขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ สำหรับงานปะซ่อม,ลูกระนาด, ทางเดินเล็ก ๆ ที่ไม่รับน้ำหนักมาก,งานปรับระดับ ,งานเสริมผิว สําหรับวัสดุผสมเย็น (Cold Mixed Asphalt) ไม่ต้องให้ความร้อน สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิปกติ ทำงานได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก

 


 

ยางมะตอย MC-70 (Cutback Asphalt) บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์กับสารละลาย (Solvent) ได้แก่ Gasoline, Kerosene หรือ Diesel จนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแยกชั้นและตกตะกอน ซึ่งจะมีลักษณะเหลวที่อุณหภูมิปกติ เมื่อนำไปใช้งานทำผิวจราจร สารละลายจะระเหยไป (Curing) เหลือแต่แอสฟัลต์ซีเมนต์ ยางมะตอยน้ำมันจะแบ่งตามอัตราการระเหย MC-70 ซึ่งเป็นประเภท Medium Curing (MC) คือเป็นประเภทที่ใช้เวลาในการระเหยปานกลาง โดยใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ผสมกับสารละลาย (Solvent) เช่น Kerosene และมีความข้นเหลว (Kinematic Viscosity)ที่ 70-140 cSt

การนำไปใช้งาน : งาน Prime Coat คือการราดยางชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงไปในช่องว่างของพื้นทางทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่านและเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมต่อกับผิวทาง

 


 


Visitors: 180,149