พาเลทเหล็กคืออะไร การใช้งานพาเลทเหล็ก

พาเลทเหล็ก

พาเลทเหล็กเป็นพาเลทที่มีความแข็งแรงทนทาน และเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อใส่ชิ้นส่วนรถยนต์ ใส่อะไหล่รถยนต์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการลำเลียง เคลื่อนย้ายสิ่งของ วางของ หรือเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก และต้องการตัวช่วยในการลำเลียงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


พาเลทเหล็กผลิตมาจากอะไร

พาเลทเหล็กผลิตจากเหล็ก โดยมีการผลิตแบบฉีดร้อน และแบบฉีดเย็น โดยใช้เหล็กที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ได้พาเลทที่มีความแข็งแรง ทนต่อการรับน้ำหนัก และทนต่อสารเคมี


การใช้งานพาเลทเหล็ก

พาเลทเหล็กมีความแข็งแรง ทนความร้อน ทนต่อสารเคมี ทนต่อการรับน้ำหนัก ไม่เกิดเชื้อรา ไม่เกิดปัญหาแมลงและปลวก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พาเลทเหล็กสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับชิ้นงาน สามารถวางซ้อนกันได้ และจัดเก็บสินค้าได้เป็นจำนวนมาก


คุณสมบัติของพาเลทเหล็ก :

- มีความแข็งแรง
- ทนความร้อน
- ทนต่อสารเคมี
- ทนต่อการรับน้ำหนัก
- ไม่เกิดเชื้อรา
- ไม่เกิดปัญหาแมลงและปลวก
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เหมาะสมกับชิ้นงาน
- สามารถวางซ้อนกันได้
- จัดเก็บสินค้าได้เป็นจำนวนมาก


ข้อเสียของพาเลทเหล็ก

พาเลทเหล็กมีข้อเสียคือ น้ำหนักของพาเลทเหล็กมีค่าสูง ทำให้การขนส่งและจัดเก็บสินค้ายากขึ้น . นอกจากนี้ พาเลทเหล็กยังมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่สะดวกสบาย เช่น การใช้งานในพื้นที่แคบ


 

Visitors: 180,149