บันไดสแตนเลสแผ่นลาย

บันไดแผ่นลาย

               บันไดแผ่นลาย (Checkered Plate) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วๆไป นิยมนำไปใช้ทำพื้นบันไดเพื่อกันลื่นล้มตามออฟฟิศ สำนักงาน ตามห้างสรรพสินค้า หรือพื้นทางเดินตามไซต์งานก่อสร้าง บันไดหนีไฟ งานที่ต้องการความคงทนถาวร 
พื้นห้องเย็นหรือโรงงานผลิตอาหารหรือห้องเย็น งานตกแต่งต่างๆ


วัสดุที่ใช้ในการผลิต

- เหล็กแผ่นลายซิงค์

                                       - เหล็กแผ่นลายดำ ผลิตความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป

                                       - แผ่นลายสแตนเลสขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-01

สแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 mm.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-01ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-011250700200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-012250800200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-013250900200

 


 


ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-01

สแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 mm.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-01ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-014250700200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-015250800200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-016250900200

 


  

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลาย CS-RD-02

สแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 mm.  

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-02ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-021250700200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-022250800200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-023250900200

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 02

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 มม. 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-02ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-024250700200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-025250800200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-026250900200

 


 

 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 03

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 มม.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-01ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-03125070070
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-03225080070
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-03325090070

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 03

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 มม.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-03ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-03425070070
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-03525080070
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-03625090070

 


  

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 04 ( รุ่นเสริมฉาก )

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 มม. 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-04ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-041250700200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-042250800200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-043250900200

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 04 ( รุ่นเสริมฉาก )

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 มม.

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-05ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-044250700200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-045250800200
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-046250900200

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 05 ( รุ่นเสริมฉาก )

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 3 มม. 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-05ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-05125070070
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-05225080070
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-05325090070

 


 

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย 05 ( รุ่นเสริมฉสก )

บันไดสแตนเลสแผ่นลาย ความหนา 5 มม. 

ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายรุ่น CS-RD-05ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความสูง (mm.)
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-05425070070
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-05525080070
ขั้นบันได สแตนเลสแผ่นลายCS-RD-05625090070

 


 

Visitors: 180,149