ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-314'x8'1230.51.2 1.57.01
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-324'x8'1230.51.6 212.50
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-334'x8'1230.52.3 326.80

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-414'x8'2250.81.6 26.78
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-424'x8'2250.82.3 2.512.20
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-434'x8'2250.83.2 3.513.80

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-514'x8'25611.6 2.57.46
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-524'x8'25612.3 312.90
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-534'x8'25613.2 423.90

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-614'x8'3476.22.3 39.48
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-624'x8'3476.23.2 417.60
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-634'x8'3476.24.5 530.90

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-714'x8'50152.42.3 3.57.52
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-724'x8'50152.43.2 411.92
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-734'x8'50154.24.5 521.00

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-315'x10'1230.51.2 1.510.96
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-325'x10'1230.51.6 219.48
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-335'x10'1230.52.3 341.94

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-415'x10'2250.81.6 210.59
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-425'x10'2250.82.3 2.519.04
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-435'x10'2250.83.2 3.537.16

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-515'x10'25611.6 2.59.99
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-525'x10'25612.3 320.11
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-535'x10'25613.2 437.39

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-615'x10'3476.22.3 314.82
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-625'x10'3476.23.2 427.45
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-635'x10'3476.24.5 548.30

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-715'x10'50152.42.3 3.511.75
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-725'x10'50152.43.2 418.67
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XS-735'x10'50152.44.5 532.79

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-114'x8'34135.44.5 743.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-124'x8'34135.46 757.70
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-134'x8'34135.46 974.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-144'x8'34135.48 998.70

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-214'x8'36101.64.5 740.70
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-224'x8'36101.66 754.40
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-234'x8'36101.66 970.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-244'x8'36101.68 993.30

 

 


 


ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

   รูตะแกรง แผ่นตะแกรง  
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์รุ่น Codeขนาด (mm.) Sizeความกว้าง (mm.) Wideความยาว (mm.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessสัน (mm.) Edgeน้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-115'x10'34135.44.5 767.40
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-125'x10'34135.46 790.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-135'x10'34135.46 9116.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ XG-145'x10'34135.48 9154.00

 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-21 5'x10' 36 101.6 4.5  7 63.60
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-22 5'x10' 36 101.6 6  7 85.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-23 5'x10' 36 101.6 6  9 110.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-24 5'x10' 36 101.6 8  9 145.00

 

 


 


Visitors: 180,149