ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำราคาประหยัด

ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส

         ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลส ผลิตจากวัสดุสแตนเลส ซึ่งวัสดุสแตนเลสนั้นจะมีหลากหลายเกรด ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ตั้งแต่sus304 sus301 และอีกมากมายซึ่งแต่ละเกรดของสแตนเลสนั้นก็จะมีจุดเด่นหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่ถ้าจะเน้นเรื่องการเลือกใช้ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสเพื่อใช้เป็นฝาปิดรางระบายน้ำ ฝาปิดร่องระบายน้ำตามพื้นที่ต่างๆนั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้เลือกใช้จะกำหนดพื้นที่ของการใช้ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสนี้ในบริเวณพื้นที่ปิด หรือพื้นที่ภายในร่ม และเป็นพื้นที่ที่เน้นเรื่องความสะอาดและความสวยงาม เหมาะกับการใช้ตามร้านอาหาร ห้องอาหาร(ห้องครัว) พื้นที่โดยรอบของโรงแรม ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เนื่องจากตัววัสดุของสแตนเลสจะมีลักษณะเงาสวยงาม เหมาะกับการใช้กับพื้นที่food gradeได้ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ก่อให้เกิดสนิมตามมาภายหลัง และยังสามารถทำความสะอาดตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสได้ง่าย ให้คงความเงาสวยงามได้เป็นอย่างดี แต่ราคาของตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสนั้นก็จะมีราคาที่สูงกว่าตะแกรงรางระบายน้ำเหล็ก จากประโยชน์ในเรื่องของคุณสมบัติและจุดเด่นของตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสนี้จึงมีผู้ที่ต้องการเลือกใช้โดยมองถึงประโยชน์และความคุ้มค่าจากตัวผลิตภัณฑ์นี้อยู่ด้วย

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-01

 

Model Stainless grating STL-LA-01 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-011 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-012 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-013 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-014 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-015 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-016 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-017 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-018 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

** หมายเหตุ สินค้าพร้อมส่ง **

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-02

 

Model Stainless grating STL-LA-02 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-021 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-022 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-023 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-024 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-025 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-026 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-027 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-028 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

** หมายเหตุ สินค้าพร้อมส่ง **

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-03

 

Model Stainless grating STL-LA-03 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-031 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-032 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-033 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-034 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-035 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-036 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-037 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-038 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

** หมายเหตุ สินค้าพร้อมส่ง ** 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-04

 

Model Stainless grating STL-LA-04 ความกว้าง(mm.) ความยาว(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.) ชนิดผิว
STL-LA-041 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 500 25 2 Mirror
STL-LA-042 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 500 25 2 Mirror
STL-LA-043 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 500 25 2 Mirror
STL-LA-044 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 500 25 2 Mirror
STL-LA-045 รางระบายน้ำสแตนเลส 100 1000 25 2 Mirror
STL-LA-046 รางระบายน้ำสแตนเลส 150 1000 25 2 Mirror
STL-LA-047 รางระบายน้ำสแตนเลส 200 1000 25 2 Mirror
STL-LA-048 รางระบายน้ำสแตนเลส 250 1000 25 2 Mirror

 

** หมายเหตุ สินค้าพร้อมส่ง ** 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-05

 

Model Stainless grating STL-LA-05ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LA-051 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Mirror
STL-LA-052 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Mirror
STL-LA-053 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Mirror
STL-LA-054 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Mirror
STL-LA-055 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Mirror
STL-LA-056 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Mirror
STL-LA-057 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Mirror
STL-LA-058 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Mirror

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-06

 

Model Stainless grating STL-LA-06ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LA-061 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Mirror
STL-LA-062 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Mirror
STL-LA-063 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Mirror
STL-LA-064 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Mirror
STL-LA-065 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Mirror
STL-LA-066 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Mirror
STL-LA-067 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Mirror
STL-LA-068 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Mirror

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-01

 

Model Stainless grating STL-B-01ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LB-011 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Hair Line
STL-LB-012 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Hair Line
STL-LB-013 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Hair Line
STL-LB-014 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Hair Line
STL-LB-015 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Hair Line
STL-LB-016 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Hair Line
STL-LB-017 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Hair Line
STL-LB-018 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Hair Line

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-02

 

Model Stainless grating STL-LB-02ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LB-021 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Hair Line
STL-LB-022 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Hair Line
STL-LB-023 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Hair Line
STL-LB-024 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Hair Line
STL-LB-025 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Hair Line
STL-LB-026 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Hair Line
STL-LB-027 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Hair Line
STL-LB-028 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Hair Line

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-03

 

Model Stainless grating STL-LB-03ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LB-031 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Hair Line
STL-LB-032 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Hair Line
STL-LB-033 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Hair Line
STL-LB-034 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Hair Line
STL-LB-035 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Hair Line
STL-LB-036 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Hair Line
STL-LB-037 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Hair Line
STL-LB-038 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Hair Line

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-04

 

Model Stainless grating STL-LB-04ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LB-041 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Hair Line
STL-LB-042 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Hair Line
STL-LB-043 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Hair Line
STL-LB-044 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Hair Line
STL-LB-045 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Hair Line
STL-LB-046 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Hair Line
STL-LB-047 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Hair Line
STL-LB-048 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Hair Line

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-05

 

Model Stainless grating STL-LB-05ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LB-051 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Hair Line
STL-LB-052 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Hair Line
STL-LB-053 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Hair Line
STL-LB-054 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Hair Line
STL-LB-055 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Hair Line
STL-LB-056 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Hair Line
STL-LB-057 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Hair Line
STL-LB-058 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Hair Line

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model Stainless grating STL-LB-06

 

Model Stainless grating STL-LB-06ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LB-061 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Hair Line
STL-LB-062 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Hair Line
STL-LB-063 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Hair Line
STL-LB-064 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Hair Line
STL-LB-065 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Hair Line
STL-LB-066 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Hair Line
STL-LB-067 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Hair Line
STL-LB-068 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Hair Line

 


 

Visitors: 180,149