ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

ตะแกรงเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำ โดยมีลักษณะเป็นเส้นตารางหรือเส้นรูปสี่เหลี่ยม โดยจะมีช่องว่างที่ใหญ่ๆ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และป้องกันการติดตัวของของแข็งในระบบท่อ โดยเฉพาะในระบบท่อที่มีการไหลของสารเคมีที่มีความเป็นกรด หรือการเกิดสนิมจากอุณหภูมิ และความชื้น แต่จะต้องมีการเพิ่มชั้นของสารกันสนิม เช่น การชุบกัลวาไนซ์


ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำมีกี่แบบ

ตะแกรงเหล็กมีหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตะแกรงรางระบายน้ำแบบชุบกัลวาไนซ์ และตะแกรงรางระบายน้ำแบบพ่นสี 


ความแตกต่างระหว่างตะแกรงเหล็กแบบน้ำพ่นสี กับแบบชุบกัลวาไนซ์

ตะแกรงเหล็กพ่นสีและตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์มีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยตะแกรงเหล็กพ่นสีจะมีการเตรียมผิวด้วยการทำความสะอาด และทาสีเพื่อป้องกันการสนิม ในขณะที่ตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์จะมีการชุบกัลวาไนซ์เข้าไปในตะแกรงเพื่อป้องกันการเกิดสนิม และมีอายุการใช้งานมากกว่าตะแกรงแบบพ่นสี


ตะแกรงเหล็กระบายน้ำชุบกัลวาไนซ์

ตะแกรงระบายน้ำชุบกัลวาไนซ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำ โดยมีลักษณะเป็นตะแกรงที่มีรู ทำจากวัสดุชนิดหนึ่ง เช่น เหล็ก โดยมีการชุบกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ความเสียหายจากอุณหภูมิและความชื้น โดยจะสามารถเกิดสนิมได้ในระยะเวลา 10-20 ปี จากการกัดกร่อนของน้ำ ที่กว่าจะสามารถซึมลงบนพื้นผิวเหล็กด้านในซึ่งใช้ระยะเวลาที่นานกว่าแบบพ่นสี ด้วยคุณสมบัติของกัลวาไนซ์ที่ช่วยยืดอายุการใช้ก็ทำให้ราคาของตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำแบบชุบกัลวาไนซ์มีราคาที่สูงกว่าแบบพ่นสี 


ข้อดีของตะแกรงเหล็กแบบชุบกัลวาไนซ์

ตะแกรงเหล็กแบบชุบกัลวาไนซ์  มีข้อดีในการป้องกันการเกิดสนิม และความเสียหายจากอุณหภูมิ และความชื้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการไหลของสารเคมีที่มีความเป็นกรด โดยตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์จะช่วยให้ตะแกรงเหล็กไม่เสียหายจากการสนิม และยังช่วยให้ตะแกรงเหล็กมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้น 


ตะแกรงเหล็กระบายน้ำแบบพ่นสี

ตะแกรงเหล็กแบบพ่นสีเป็นตะแกรงที่ใช้ในการระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านตัวตะแกรงได้ โดยตะแกรงเหล็กแบบพ่นสีจะมีการเตรียมผิวด้วยการทำความสะอาด และทาสีเพื่อป้องกันการสนิม โดยจะสามารถเกิดสนิมได้ในระยะเวลา 3-5 ปี จากการกัดกร่อนของน้ำลงบนพื้นผิวเหล็กด้านใน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเกิดสนิม ผู้ใช้งานหรือผู้ออกแบบเข้าใจและยอมรับได้ เนื่องมาจากสเปคหรือความต้องการใช้งานสินค้าได้กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมมาอยู่แล้ว


ข้อดีของตะแกรงเหล็กแบบพ่นสี

ราคาที่ถูกกว่าแบบชุบกัลวาไนซ์ และมีสีให้เลือกมากมาย สีสันสวยงามเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย

 

 
Visitors: 176,928