จมูกบันไดสำเร็จรูป


 

จมูกบันไดเหล็กสำเร็จรูป WDB-01

- วัสดุ ทำจากเหล็ก คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน สเมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 

จมูกบันได เหล็กบันได

Model WDB-01

จมูกบันได เหล็กบันไดModel WDB-01ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความหนา (mm.)
จมูกบันได เหล็กบันไดWDB-0112507003
จมูกบันได เหล็กบันไดWDB-0122508003
จมูกบันได เหล็กบันไดWDB-0132509003

 


 

 

จมูกบันได เหล็กบันได

Model WDB-01

จมูกบันได เหล็กบันไดModel WDB-01ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความหนา (mm.)
จมูกบันได เหล็กบันไดWDB-01437x35
7005
จมูกบันได เหล็กบันไดWDB-01537x35
8005
จมูกบันได เหล็กบันไดWDB-0637x35
9005

 


 

 

จมูกบันไดสแตนเลสสำเร็จรูป WDB-02

- วัสดุ ทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน สเมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 

จมูกบันได สแตนเลสบันได

Model WDB-02

จมูกบันได สแตนเลสบันไดModel WDB-02ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความหนา (mm.)
จมูกบันได สแตนเลสบันไดWDB-02137x35
7003
จมูกบันได สแตนเลสบันไดWDB-02237x35
8003
จมูกบันได สแตนเลสบันไดWDB-02337x35
9003

 


 

 จมูกบันได สแตนเลสบันได

Model WDB-02

จมูกบันได สแตนเลสบันไดModel WDB-02ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความหนา (mm.)
จมูกบันได สแตนเลสบันไดWDB-02437x35
7005
จมูกบันได สแตนเลสบันไดWDB-02537x35
8005
จมูกบันได สแตนเลสบันไดWDB-2637x35
9005

 


 


จมูกบันไดสำเร็จรูป WDB-03

แบบสำเร็จรูป หัวกลม

- วัสดุ ทำจากไม้ คุณภาพดี ปิดด้วยผิวลายไม้ เรียบเนียน สเมือนจริง

- สีสัน ลวดลาย สวยงาม

- ป้องกันการเดินสะดุด

- เหมาะสำหรับภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคารเท่านั้น

- สามารถเลือกสีและลายของไม้ตามต้องการได้

 

 

 


 

จมูกบันได ไม้บันได

Model WDB-031

จมูกบันไดไม้บันไดModel WDB-031ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความหนา (mm.)จมูกบันไดไม้
จมูกบันได ไม้บันไดWDB-031 65 2000 18หัวกลม

 

 

จมูกบันได ไม้บันได

Model WDB-032

จมูกบันไดไม้บันไดModel WDB-032ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความหนา (mm.)จมูกบันไดไม้
จมูกบันได ไม้บันไดWDB-032 65 200018 หัวกลม

 

 

จมูกบันได ไม้บันได

Model WDB-033

จมูกบันไดไม้บันไดModel WDB-033ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความหนา (mm.)จมูกบันไดไม้
จมูกบันได ไม้บันไดWDB-033 65 200018 หัวกลม

 

 

จมูกบันได ไม้บันได

Model WDB-034

จมูกบันไดไม้บันไดModel WDB-034ความกว้าง (mm.)ความยาว (mm.)ความหนา (mm.)จมูกบันไดไม้
จมูกบันได ไม้บันไดWDB-034 65 2000 18หัวกลม

 

 

Visitors: 180,149